EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir noktadan diğer bir noktaya taşınmakta olan yükü, taşıma esnasında karşılaşabileceği olası hasarlara karşı teminat altına alır.

"Tam Ziya", "Dar Teminat" ve "Geniş Teminat" olmak üzere 3 kapsamda verilmektedir.

Nakliyat konusu riskin özelliğine göre her bir teminata müşteri gereksinimlerine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilir. Teminatın kapsamı, poliçe Genel Şartları ve bunlara üstün gelen özel şartlar (klozlar) ile belirlenir.