FERDİ KAZA SİGORTASI

Sigortalıya, poliçe vadesi süresince maruz kalacağı kazalara karşı teminat sağlar (“Kaza” tabirinden maksat, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır).

Teminatlar : Ölüm, Sürekli Sakatlık, Tedavi Masrafları, Gündelik Tazminat, Deprem