MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile "sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti" ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

- Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
- Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası
- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası