SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Bireyleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan sigorta branşıdır.

Poliçeler, asgari olarak aşağıdaki teminatları içermekte olup; sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri ve diğer özel şartları poliçede belirtirler.

- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
- Vefat eden sigortalının nakli

Sigortanın süresi;
- yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer.
- yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.