TEKNE / DENİZ ARAÇLARI SİGORTASI

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.

- Tekne/Yat İnşa Sigortası
- Tekne & Makine Sigortası
- Tekne Harp & Grev Sigortası
- Tekne Kira Kaybı Sigortası
- Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası
- Balıkçı Tekneleri Sigortası