ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınır.

Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta primi belirleyen faktörler :
- Deprem risk bölgesi
- Yapı tarzı
- Brüt m2

Detaylı bilgi : www.dask.gov.tr